De fattiga och rika inom allmosan

Varje ämne har en specifik innebörd av rikedomen. Inom allmosan är den rike han som äger summan för att det skall vara obligatoriskt att betala allmosan, Nisâb.

Likaså har varje ämne en specifik innebörd av fattigdomen. Inom allmosan är den fattige han som allmosan ges till. Det är han som inte har tillräckligt till sig själv och sin familj. Den fattige sett till allmosans plikt är han som inte äger summan för att det skall vara obligatoriskt att betala allmosan, Nisâb.