De fastandes matbord

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Rawâ’i´-ut-Tafsîr (4/496)

Anas bin Mâlik sade:

”Allâh har ett matbord som ett öga aldrig har sett, ett öra aldrig har hört talas om och ett människohjärta aldrig har fått för sig. Endast de fastande kommer att sitta runt det.”

Vissa av Salaf sade:

”Vi har fått reda på att ett matbord kommer att läggas framför de som brukade fasta medan andra ställs inför rätta. De kommer att säga: ”Herre! Vi ställs inför rätta medan de äter.” Då sägs det: ”Det hände ofta att de fastade medan ni åt och att de stod och bad under natten medan ni sov.”

Vissa av dem drömde om Bishr bin al-Hârith med ett matbord framför sig som han åt ifrån. Det sades till honom:

”Ät, du som inte brukade äta! Drick, du som inte brukade dricka!”