De fastade ständigt frivillig fasta

Imâm Ahmad bin ´Abdir-Rahmân bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 742)

Mukhtasar Minhâdj-il-Qâsidîn, sid. 46

Beträffande konstant fasta, berättade Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Hur är det med personen som fastar varje dag?” Han svarade: ”Den som fastar varje dag har varken fastat eller brutit fastan.”1

Det vill säga den som till och med fastar förbjudna dagar. För övrigt är det harmlöst att fasta alla dagar bortsett från ´Îd- och Tashrîq-dagarna.  Hishâm bin ´Urwah (rahimahullâh) berättade att hans fader fastade dagligen.  ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) fastade dagligen.  Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Efter Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död fastade Abû Talhah dagligen under fyrtio år.”

1 Muslim (1162).