De fastade sällan frivillig fasta

Imâm Ahmad bin ´Abdir-Rahmân bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 742)

Mukhtasar Minhâdj-il-Qâsidîn, sid. 46

Den som begåvas med klipskhet inser syftet med fastan och fastar i den mån att den inte förhindrar honom från något som är bättre än den. Exempelvis var Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) en individ som fastade sällan och sade:

“Om jag fastar blir jag för svag för att be; jag prioriterar bön framför fasta.”

Vissa blev för svaga för att läsa Qur’ânen när de fastade. Följaktligen fastade de sällan bara för att kunna läsa Qur’ânen. Var och en känner sitt tillstånd bäst och vad som är bäst för honom eller henne.