De får inte vårt leende

Imâm Ahmad sade:

”Fin karaktär innebär att du inte blir arg eller sträv.”

Han sade också:

”Fin karaktär innebär tålamod med vad folk gör.”

Ishâq bin Râhûyah sade:

”Fin karaktär innebär leende och att du inte blir arg.”

Liknande sade Muhammad bin Nasr.

Vissa lärda sade:

”Fin karaktär innebär att du håller igen ilskan för Allâhs sak, ler (förutom när det kommer till en innovatör eller syndare), har överseende med folk som gör misstag (så länge det inte handlar om uppfostran och föreskrivna straff) och låter bli att besvära alla muslimer och otrogna som har avtal med oss. Det enda undantaget är att ändra på det onda eller skipa rättvisa för den orättvist behandlade utan överdrift.”