De får bojkottas längre än tre dagar

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det är inte tillåtet för muslimen att bojkotta sin muslimske broder längre än tre nätter.”

Abû Dâwûd rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som bojkottar sin broder ett helt år har typ spillt hans blod.”

Allt detta handlar om bojkott på grund av jordiska skäl. Bojkott på grund av religiösa skäl får emellertid gälla längre än tre dygn, konstaterade Imâm Ahmad. Han argumenterade med de tre följeslagare som uteblev från kamp och sedermera bojkottades på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order då han fruktade att de var hycklare. Imâm Ahmad tillät att grova innovatörer och kallare till sekter bojkottas. al-Khattâbî sade att fadern får bojkotta sitt barn och maken sin maka längre än tre dygn om syftet är pedagogiskt, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bojkottade sina hustrur en hel månad.