De eskalerade med tiden

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 195-196

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

26 – Och att Râfidhah förkastar islam.

FÖRKLARING

Vissa Râfidhah förkastar islam varför många bland Salaf anklagade dem för otro. Med tiden eskalerade deras otro. På författarens tid var de nämligen inte alls som de är idag. Numera anser de att imamerna är bättre än profeterna, att varken nära änglar eller sända profeter kan mätas med imamerna och att imamerna har kontroll över hela skapelsen. Dessa är otrogna.

Förr i världen rådde kontroverser mellan Râfidhah och Nusayriyyahs och drusers mystiker. På den tiden beskyllde Râfidhah dessa mystiker för otro. Varför gjorde de det? En av de största orsakerna var att de prioriterade Husets imamer framför profeterna. Till följd därav anklagade Râfidhah dem för otro. Idag besitter de själva den principen från mystikerna och mer därtill. Idag anser de själva att Husets imamer är bättre än profeterna, att varken nära änglar eller sända profeter kan mätas med imamerna och att imamerna har kontroll över hela skapelsen. Med andra ord är imamerna gudar, en dogm som utgör den värsta sortens otro.

Râfidhahs klerker är otrogna kättare. Deras lekmän besitter emellertid inte dessa läror. Men de lekmän som visst besitter dessa läror och beskyller följeslagarna och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur för otro, är otrogna. Det finns alltså Râfidhah som inte har dessa omnämnda dogmer. De är fortfarande Râfidhah, men vi beskyller dem inte för otro förrän de besitter sina vilsna klerkers dogm.