De enda tillåtna bilderna

Fråga: Är all sorts avbildning förbjuden eller är videor undantagna?

Svar: Avbildning av skulpturer är förbjuden och otillåten. Vad fotografier beträffar, är de endast tillåtna i nödfall, som till exempel pass och ID-kort. Sådana bilder är tillåtna i nödfall. Utan bild hade du inte kunnat resa med dina dokument och därmed hade förtjänster gått förlorade. På grund av nödfall är avbildning endast tillåten för dessa ändamål.