De enda som bekräftar Allâhs höghet

Det finns en fråga som visar faran i den här oenigheten samt distanseringen från den sanna islam som är bevarad i Allâhs skrift. Jag talar nämligen om Allâhs sköna namn däribland al-A´lâ, den Högste:

سبحان ربي الأعلى

”Fri är min Herre, den Högste, från brister.”1

Jag talar om verser och hadîther som är relaterade till den här egenskapen. De har avfärdats av alla omnämnda sekter. De är enade om att Allâh (´azza wa djall) inte beskrivs med höghet. Bara en rättsskola bekräftar den; Ahl-ul-Hadîths rättsskola. Det är de som förklarar Allâhs (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

som upphöjning. De andra som Mâturîdiyyah, Ashâ´irah, Zaydiyyah, Ibâdhiyyah, Shî´ah och Râfidhah förnekar Allâhs (´azza wa djall) höghet. Istället säger de att Allâh finns på alla platser och överallt. De har begränsat Honom i Hans skapelse inklusive de smutsigaste platserna som bryggerier och barer.

1Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, ad-Dâraqutnî, at-Tahâwî, al-Bazzâr och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” via sju följeslagare.

220:5