De drar olycka över sig

Jesaja 3:8

8Ja, Jerusalem vacklar, Juda faller.

I ord och handling utmanar de Herren

och trotsar öppet hans höghet.

9Deras partiska domar vittnar mot dem,

de ropar ut sin synd liksom Sodom,

de döljer den inte.

Ve dem!

De drar olycka över sig.

10Lycklig den rättfärdige, han är god

och får njuta sina gärningars lön.

11Ve den orättfärdige, han är ond

och får igen vad han har gjort.

12Förtryckare skinnar mitt folk,

ockrare härskar över det.

Mitt folk, de som leder dig för dig vilse

och gör dig osäker om vägen.