De dödas kunskap om de anhörigas tillstånd

Det har rapporterats många rapporteringar om att den döde har kunskap om sin familjs och sina vänners tillstånd här i världen, att de presenteras för honom, att han ser och vet vad som sker kring honom och att han gläds av det fina och plågas av det dåliga.

Det rapporteras hur ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) täckte sig efter ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) begravning och sade:

”Förr var det bara min fader och min make. ´Umar är främmande för mig.”

Hon syftade på att han såg henne.

Dessutom har det rapporterats att de döda frågar den som nyligen har dött om deras familjers tillstånd som i sin tur berättar för dem om deras tillstånd och hur vissa har fått barn och gift sig. När han undrar hur det kommer sig att vissa döda inte har kommit till dem säger de att de har hamnat i helvetet.