De döda kan inte medla och be för de levande

Fråga: Många studenter tror att det endast är avguderi att be de döda utföra deras behov. De tror att det endast är en innovation att be dem om medling och bön och inte avguderi.

Svar: Handlingen hör till det större avguderiet. De döda kan inte be eller medla för honom. De är alla pantsatta med sina egna handlingar. Bön och medling sker under dennes livstid. När ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) bad följeslagarna be om regn bad han inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be om regn. Han bad al-´Abbâs be om regn. Detsamma fick Yazîd bin al-Aswad göra. Om det hade varit föreskrivet att be profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be om regn hade de gjort det och sagt:

”Be för oss, Allâhs sändebud!”