De brukar namnet “Wahhâbiyyah”

Flera hedniska och gravdyrkande innovatörer har hittat på avhandlingar mot så kallade Wahhâbiyyah. Däremot finns det inte en grupp på jordens yta med namnet. Innovatörer och avgudadyrkare har hittat på det för att tillämpa det på alla som dyrkar Allâh allena, följer Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och undviker innovationer och nyheter.

På samma sätt kallade avgudadyrkarna Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för ”Mudhammam” (fördömd). Faktum är att gårdagens avgudadyrkare var klokare än dagens. Gårdagens avgudadyrkare kallade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för något som enligt deras språk verkligen är fördömt. I själva verket var de de fördömda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är ren och påverkas inte av deras fördömande. Inte heller kommer hans renläriga anhängare någonsin att påverkas av deras fienders glåpord. Vad dagens avgudadyrkare beträffar, så är de okunniga sett till formuleringar och betydelser. Att kalla Ahl-ul-Haqq för ”Wahhâbiyyah” efter Allâhs namn ”al-Wahhâb” är en av de vackraste namngivningarna.