De bortstötta från Dammen

Fråga: Hadîthen nämner hur änglar skjuter ifrån folk som kommer till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm varpå han säger:

Herre! Mina anhängare!” Då sägs det: ”Du vet inte vad de innoverade efter dig.”1

Är dessa människor från hela samfundet eller bara hans samtida?

Svar: Båda alternativen är möjliga. Dock är det mest sannolikt att hadîthen handlar om hans samtida. Flera människor avföll ju efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Exempelvis krigade Abû Bakr as-Siddîq mot avfällingar.

1al-Bukhârî (7049) och Muslim (2297).