De beskyller Salafiyyah för terrorism

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (36)

Fråga: Den senaste tiden har såväl Salafiyyah som dess kallare varit föremål för förtal och anklagelser för terrorism. Terrorgrupper har associerats med namnet. Hur avvisas den anklagelsen sett till att den sprids allt mer och mer?

Svar: Det är typiskt för hycklarna. De ska alltid rikta olämpliga anklagelser mot islam för att fördunkla religionen i allmänhetens ögon. Det är inget konstigt. De brukade till och med anse att sändebuden var olycksbringare och beskyllde dem för allt ont som skedde. Allt sådant hör till den förislamiska tidens drag och är otillåtet.

Lärde och goda gagnar och korrigerar samhället. De säkrar samhället, ty de är goda. Varför säger de inte samma sak om syndare och illgärningsmän? Varför skyller de inte straffen på dem? Det hade förvisso varit korrekt att göra det. Att anklaga bra människor för att vara olycksbringare är en vidskepelse som samfunden tillämpade på sändebuden.