De beskyller oss för extremism och dementi av rättsskolor

Å andra sidan finns en grupp efterapare bland Sûfiyyah och ordenssällskap som saknar liv om de inte grundar sig på svaga och påhittade hadîther som de utnyttjar för att ta makt över allmänhetens hjärtan. Således behagas de inte av att man särskiljer svaga och påhittade hadîther och praktiserar islam utmed Qur’ânen och Sunnah. De bekrigar dess kallare å det grövsta varför de tillåter till och med lögn, osanning och påhitt som endast tillåts av hedningarna som Allâh sade om:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Inga andra än de som inte tror på Allâhs budskap kan tänka ut lögn; och det är de som är lögnare!”1

Ty de vet att detta kall ska släcka deras prästerskap, dumhet och myter som de missbrukar mot naiva och godvilliga människor. Jag har många exempel på det, men nöjer mig med två exempel.

Ett är av en person som antingen är Sûfî eller också påverkad av deras umgänge. I en handling beskyller han Salafiyyûn för flera saker däribland extremism, fara för den islamiska dogmen och dementi av de fyra rättsskolorna. Allt det är lögn och osanning. Alla kloka inser att dess agenda är att förhindra dem från att kalla till Allâh och lära människorna Allâhs religion enligt Qur’ânen och Sunnah utifrån Salafs, inklusive de fyra imamernas (rahimahumullâh), metodik. Avhandlingen består av ett annat påhitt som berör mig personligen. Han sade:

Denna grupp leds av en man vid namn Nâsir-ud-Dîn al-Albânî.”

Klar och tydlig lögn. Det vet alla som känner mig personligen. På grund av mitt författarskap och mina granskningar är jag för upptagen för att vara någon ledare. Om jag nu hade velat vara ledare vill säga. Vad ska jag då säga om jag förkastar ledarskap?

116:105