De berättigade till Takfîr och det riktiga botemedlet mot Khawâridj

Fråga: Vem är berättigad till att göra Takfîr?

Svar: Det är de lärda som är berättigade till att avgöra ifall en person är muslim eller otrogen. Det enda undantaget är om personen är kristen, jude eller kommunist. Alla muslimer vet att de är otrogna.

Det finns en grupp som heter ”Djamâ´at-ut-Takfîr”. Den finns i Egypten, Sudan och Jemen. De gör Takfîr på muslimer för synder. Jag har flera avvisningar mot dem. Det är kallet som kväver dem, inte fängelser och terror. Det är kallet till Qur’ânen och Sunnah som avslöjar deras villfarelse. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som säger ”O hedning” till sin broder, så är han antingen som han sade eller också återvänder det till honom.”

En muslim får alltså inte göra Takfîr på muslimer.