De bekräftade Rawâtib

Angående Sunnah efter fredagsbönen, har det bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad två Rak´ât.

Det har också bekräftats två Rak´ât efter Dhuhr, fyra Rak´ât innan Dhuhr, två Rak´ât efter Maghrib, två Rak´ât efter ´Ishâ’ och två Rak´ât innan Fadjr.

Dessa är de bekräftade Rawâtib.

Under natten bad han elva eller tretton Rak´ât.

Sammanlagt bad han under dagen och natten upp emot fyrtio Rak´ât av obligatoriska och frivilliga böner.