De bästa namnen till pojkarna

Fråga: Är de bästa namnen efter ´Abdullâh och ´Abdur-Rahmân profeternas namn eller namn som visar att man är Allâhs (subhânah) tjänare?

Svar: Namn som visar att man är Allâhs (subhânah) tjänare är bättre; ´Abdur-Rahmân, ´Abdul-Karîm, ´Abdul-´Azîz och så vidare. Namn som visar att man är Allâhs tjänare är bättre.