De bästa människorna

Många människor tycker att Tawhîd är jobbigt. Han som kallar till Tawhîd ignoreras och anklagas för att vara Khâridjî. Ty de anser att Tawhîd är gravdyrkan och att den som fördömer dem är Khâridjî. Så säger de. Khawâridj är dock de som gör uppror mot makthavaren och Takfîr på muslimerna.

Apropå människorna som kallar till Tawhîd är de eliten bland Allâhs tjänare. De vill andra väl. De kallar till Tawhîd för att de är uppriktiga, vill väl och ivrar efter att rädda människorna från förödelse. De lägger ned möda. De utsätter sig själva för faror. De härdar med döden, kritik och hot bara för att de vill rädda människorna från mörkret och föra in dem i ljuset. Är dessa Khawâridj? Nej, de är rådgivare som följer sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam).