De bästa människorna och de bästa generationerna

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (16/69)

Muslim sade:

2533 – al-Hasan bin ´Alî al-Hulwânî berättade för oss: Azhar bin Sa´d as-Sammân berättade för oss, från Ibn ´Awn, från Ibrâhîm, från ´Abîdah, från ´Abdullâh, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

De bästa människorna är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem (jag vet inte om han nämnde tre eller fyra generationer). Därefter kommer ett folk som vittnar innan de svär och svär innan de vittnar.”

De lärde är enade om att den bästa generationen är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) generation, det vill säga hans följeslagare. Jag har redan klargjort att enligt den korrekta åsikten anses varje muslim som ser profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), om så en stund, vara hans följeslagare. Formuleringen ”De bästa människorna” är allmän och åsyftar generationer i helhet. Det betyder inte att följeslagarna är bättre än profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) eller att enskilda följeslagerskor är bättre än Maryam, Âsiyah och andra. Hadîthen åsyftar som sagt generationer i helhet.