De bästa männen

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Nayl-ul-Awtâr (12/313)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bäste av er är den som är bäst mot sin familj och jag är den av er som är bäst mot sin familj.”1

Det betyder att de högst rankade människorna är de som är bra mot sina familjer. Ty familjen är mest berättigad till mannens leende, fina uppförande, godhet samt bibringande av nytta och avvärjande av onytta. Om mannen är på det viset, tillhör han de bästa människorna. Är han rena motsatsen erhåller han motsvarande andel av ondska. Många människor faller i denna fälla. När de är med sina familjer visar de den värsta karaktären, det modigaste hjärtat och den minsta godheten. I sällskap av andra människor är de dock milda och moraliska, givmilda och allmänt goda. Tvivelsutan är sådana människor berövade på framgång och avvikande från den raka vägen.

1ad-Dârimî (2/2260), at-Tirmidhî (3895) och Ibn Hibbân (9/4177). at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är främmande och autentisk.”

Hadîthen är autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (285) och (1174).