De bästa männen är bäst mot sina kvinnor

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (1162)

11 – Kapitel om kvinnans rätt mot hennes make

1162 – Abû Kurayb berättade för oss: ´Abdah bin Sulaymân berättade för oss, från Muhammad bin ´Amr: Abû Salamah berättade för oss, från Abû Hurayrah, som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären, och de bästa av er är de som har den bästa karaktären med sina kvinnor.”1

Liknande rapporteras från ´Â’ishah och Ibn ´Abbâs.

Abû Hurayrahs hadith är god och autentisk.

1God och autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (1662).