De bästa förklaringarna till al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah för en nybörjare

Fråga: Vilka är de bästa förklaringarna till al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah för en nybörjare?

Svar: Den har många förklaringar, men jag anser att den bästa är Shaykh Ibn Rashîds (rahimahullâh) förklaring. Den är komplett, kortfattad och bra. Större och mer ingående än så är Shaykh Zayd al-Fayyâdhs (rahimahullâh) förklaring vid namnet ”ar-Rawdhah an-Nadiyyah Sharh al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah”. Den är ingående medan Shaykh Ibn Rashîds förklaring är kortfattad.