De bästa Fiqh-böckerna för en nybörjare

Fråga: Vilka är de bästa Fiqh-böckerna för en nybörjare?

Svar: De kortfattade böckerna. Dock skall du inte läsa dem på egen hand. Du måste läsa dem under de lärda så att de kan förklara och klargöra dem för dig. Att du läser dem på egen hand för inlärningens skull är ingen inlärning. Måhända du bara blir okunnigare. Du blir bara okunnigare om du studerar på egen hand, bara läser böcker eller studerar under okunniga och folk som tror att de kan. Inlärningen måste ske under de lärda som är kända för sin kunskap. Det skall börjas med de kortfattade böckerna. De kortfattade böckerna är enklare för dig.