De barmhärtigaste människorna

De barmhärtigaste människorna mot andra är de som varnar dem för avguderi, även om de varnade varken inser det eller vet om det. Han (djalla wa ´alâ) sade:

”Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå; ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Allâh.”1

Dessa människor leder andra till räddningen. Den som vill att skapelsen skall räddas, är den som varnar den för avguderi och dess typer och manar dem till Tawhîd och dess typer. Detta är det största man kan mana till.

När några byar på Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs tid tvivlade på hans kall och vägrade att hjälpa det, skrev de till Shaykhen, skällde ut honom och sade:

”Det du har kommit med är fel. Det enda du vill, är det ena och det andra.”

Efter att ha förklarat Tawhîd för dem och manat dem till det och varnat dem för avguderi, sade han i samma brev:

”Om ni förstod er på det jag manar er till, skulle ni tycka att jag är värdefullare för er än er fäder, mödrar och söner. Ni är trots allt ett folk som inte förstår.”

Detta är sant. Däremot förstås det enbart av den som känner till Allâhs (´azza wa djall) rättighet. Må Allâh förbarma Sig över denna imam och höja hans position bland vägledarna, profeterna och de rättfärdiga.

1 3:110