De avundades profeter och dyrkade djur

14De greps av lystnad i öknen

och satte Gud på prov i ödemarken.

15Han gav dem vad de begärde,

han sände dem föda som stillade hungern.

16De fylldes av avund mot Mose i lägret

och mot Aron som var helgad åt Herren.

17Jorden öppnade sig och slukade Datan,

slöt sig över Avirams män.

18Eld slog upp mot deras anhang,

lågorna förbrände de skyldiga.

19De gjorde en kalv vid Horeb

och tillbad en gjuten bild.

20De bytte bort den som var deras ära

mot bilden av en gräsätande tjur.

21De glömde Gud, sin räddare,

som hade gjort stora ting i Egypten,

22underbara verk i Hams land,

märkliga dåd vid Sävhavet.

23Han tänkte förinta dem,

men Mose, hans utvalde,

ställde sig i vägen

för att hindra hans vrede att förgöra dem.