De avlösande änglarna stiger upp till Allâh

Ännu ett bevis för att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sina himlar, Sin tron och Sin skapelse medan Han är härskande, hörande och vetande:

Allâh (ta´âlâ) sade:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”1

Muhammad bin al-Husayn bin al-Hasan underrättade oss: Ahmad bin Yûsuf as-Sulamî berättade för oss: ´Abdur-Razzâq underrättade oss: Ma´mar bin Râshid underrättade oss, från Hammâm bin Munabbih som sade: Detta är vad Abû Hurayrah berättade för oss: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna som är hos er avlöser varandra dag och natt. De samlas i samband med Fadjr-bönen och ´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp till Honom och deras Herre frågar dem – och Han vet bättre än dem: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi kom till dem och de bad när vi lämnade dem.”2

135:10

2al-Bukhârî (7429).