De avgör vad som är liknelse av de otrogna

Angående frågan om kravatten eller slipsen, så besvaras den utifrån Sunnah på två sätt:

1 – Liknelse av de otrogna.

2 – Avvikelse från de otrogna.

Den som förstår dessa två principer kommer inte bara att hålla sig borta från slipsen; han kommer även avse att avvika från de otrogna inom allt som han inte är i behov av.

Den första principen bevisas uttryckligt av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”

Det finns många andra hadîther som understryker den här betydelsen. Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att en man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hälsade på honom varpå han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom:

”Det där hör till de otrognas kläder. Ha inte på dig dem!”

Det finns många liknande hadîther som jag inte vill gå in på.

Liknelse av de otrogna innebär att en muslim gör som de otrogna gör. Visserligen stämmer det att det inte är förbjudet för oss att göra allt som de otrogna gör. Gränsen i ämnet går inte vid att vissa som efterliknar de otrogna säger att ett visst klädesplagg har blivit allmänt bland alla och kan därmed inte klassificeras längre som en liknelse. De som avgör något sådant är de som för det första inte efterliknar de otrogna och för det andra är lärda. Att säga att ett klädesplagg är specifikt för de otrogna eller har upphört vara specifikt för de otrogna är en dom. Alla människor kan inte utropa den domen. Personen som gör det måste vara kunnig och ha kunskap om folkens tillstånd, seder och vanor. Således får inte vem som helst som har prövats av de otrognas kläder tvista och säga att klädesplagget har blivit vanligt bland alla. Hur har det blivit vanligt? Vi är muslimer och vi har inte på oss slips. Vem är det som har rätt att säga att klädesplagget har blivit vanligt? De prövade eller de skonade? Helt säkert de skonade och de lärda som har kunskap om vad som är specifikt för de otrogna och vad som är vanligt bland alla människor.