De avfärdar autentiska hadîther och argumenterar med myter

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 41-42

Många av dessa människor sprider tvivel kring Qur’ânen och Sunnah. De avfärdar autentiska, dogmatiska hadîther som samfundet accepterat enhälligt med argumentet att de återberättas av få återberättare (أخبار آحاد). Samtidigt som de själva argumenterar med falska hadîther för att kunna främja sin dogm. De argumenterar med svaga hadîther som inte accepteras av Ahl-us-Sunnah. De brukar sådana hadîther för att främja sin dogm. När du diskuterar med dem om deras osunda dogm om Allâhs namn och egenskaper och andra ämnen, är deras motargument att dina hadîther återberättas av få återberättare. Samtidigt som de själva argumenterar med falskheter för sina villfarelser och myter. Det är ett nytt tvivel som har dykt upp idag. Hur många tvivel finns inte idag!

Allt gott ligger i att följa de tidigare

och allt ont ligger i att vad som innoverades av de senare

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och låter honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”1

Ahmad, Abû Hâtim, Abû Zur´ah, al-Djûzadjânî, ash-Shâfi´î, al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, ad-Dâraqutnî och andra imamer argumenterade med hadîther som dessa människor avfärdar. Ska vi följa imamerna eller dessa?

Bröder! Var insiktsfulla! Allâhs slavar! Var stabila! Tvivlen är många och kommer från alla håll. För varje dag och för varje år kommer allt fler tvivel. Håll stabilt fast vid Qur’ânen, Sunnah och våra Salafs metodik!

14:115