De återberättar Abu Hanifahs ”al-Wasiyyah”

När Imâm Abû Hanîfah låg inför döden sägs han ha skrivit avhandlingen ”al-Wasiyyah”. Avhandlingen handlar om uppmaningar till hans elever och innehåller bland annat dogmatiska frågor. Hanafiyyah erkänner avhandlingen och nämner även dess berättarkedja. Muhammad bin al-Murtadhâ az-Zabîdî sade:

Hela uppmaningen nämndes av Imâm Sârim al-Misrî i ”Nadhm-ul-Djumân” och av de senare al-Qâdhî Taqiyy-ud-Dîn at-Tamîmî i ”at-Tabaqât as-Saniyyah”. 1

Boken återberättas via Abû Dhâhir Muhammad bin al-Mahdî al-Husaynî, från Ishâq bin Mansûr al-Misyârî, från Ahmad bin ´Alî as-Sulaymânî, från Hâtim bin ´Aqîl al-Djawharî, från Abû ´Abdillâh Muhammad bin Samâ´ah at-Tamîmî, från Abû Yûsuf, från Imâm Abû Hanîfah2.

Berättarkedjan är en kedja av okända individer. Abû Dhâhir Muhammad bin al-Mahdî al-Husaynî, Ishâq bin Mansûr al-Misyârî, Ahmad bin ´Alî as-Sulaymânî och Hâtim bin ´Aqîl al-Djawharî är fyra okända individer vars tillstånd inte ens klarläggs i Hanafiyyahs biografier. En bok med en berättarkedja som denna kan inte tillskrivas Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh).

1Ittihâf-us-Sâdah al-Muttaqîn bi Sharh Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn (2/14).

2Se ”Usûl-ud-Dîn ´inda Abî Hanîfah”, sid. 139