De argumenterar med Abû Hanîfah om Zakât-ul-Fitr

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (317)

Fråga: De som tillåter att Zakât-ul-Fitr betalas i form av pengar argumenterar med att Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh) tillät det. Vad sägs till dem då åsikten går emot autentiska hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Vi säger till dem:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen. Detta är bäst och en riktig och lycklig utgång.”1

Problemet med dessa människor är att de saknar kunskap om värdet av Qur’ânen och Sunnah. De saknar åtminstone kunskap om värdet av Qur’ânen och Sunnah i jämförelse med deras kunskap om värdet av imamerna. Därtill ser de på dessa fyra rättsskolor som om de vore fyra föreskrifter och att de får anamma vad de vill från dem. Sådana människor behöver en hel föreläsning där de får lära sig religionens innebörd. Är religionen individers åsikter eller är religionen som Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:  Kunskap är att citera Allâh, Hans sändebud och följeslagarna de är de lärda Kunskap är inte att du idiotiskt utser dig själv  till en meningsskiljaktighet mellan Texterna och en individs åsikt2

De måste förstå att de lärdes kontroversiella frågor måste hänvisas till Qur’ânen och Sunnah. ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade muslimska slavar och fria, män och kvinnor, små och stora, att betala Zakât-ul-Fitr i form av en Sâ´ dadlar eller en Sâ´ korn och att den skulle betalas innan människorna begav sig till bönen.”3

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade Zakât-ul-Fitr för att den fastande skulle renas från lättsinnigt tal och tvister och för att mata de fattiga. Den som betalar det innan bönen har betalat en godtagen allmosa och den som betalar det efter bönen har bara betalat en välgörenhet i mängden.”4

Syften med denna välgörenhet är födning, vilket konkretiseras i hadîtherna. Låt dem titta på båda hadîtherna; den första detaljerar vilken mat som ska skänkas, den andra klargör visdomen bakom födningen.

1 4:59

2 Ur Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyahs poesi ”an-Nûniyyah”.

3 al-Bukhârî (1503) och Muslim (984).

4 Abû Dâwûd (1609), Ibn Mâdjah (1827), ad-Dâraqutnî (2/138) och al-Hâkim (1/409) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med. God enligt al-Albânî i ”Sahîh Abî Dâwûd” (1420).