De är värre än Khawâridj

Fråga: Hur skall vi förhålla oss till dem som anser att alla muslimska makthavare är otrogna? Är de Khawâridj?

Svar: De som förklarar muslimerna i helhet vara otrogna hör till de värsta Khawâridj. Ty de har inte undantagit någon. De har förklarat samtliga muslimska makthavare  vara otrogna. Detta är ju värre än Khawâridjs metodik. Ty de drar alla över en kam.