De är inte ursäktade för sitt avguderi

publicerad
26.01.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/12872

Datum: 1431-08-19/2010-07-30

Fråga: Det går ett rykte bland vissa människor om att du ursäktar den som inte har nåtts av Qur’ânen och Sunnah som okunniga gravdyrkare. Kan man säga att alla gravdyrkare är avgudadyrkare?

Svar: Det är en lögn. Jag säger att de inte alls är ursäktade eftersom de lever i ett islamiskt land, läser Qur’ânen dag och natt, hör Qur’ânen och har lektioner och religiösa radioprogram. De är alltså inte okunniga. Däremot är de omedgörliga. De säger att de följer sina fäder och att de inte lämnar det som deras fäder och landsmän följde. Det är vad de säger. Ursäktas dessa för okunnighet? Nej. Det har jag inte sagt. Det är en lögn.

Fråga: Säger man att de är avgudadyrkare?

Svar: Ja. Den som dyrkar någon annan än Allâh är en avgudadyrkare. Vad är det annars att tillbe någon annan än Allâh om inte avguderi? Den som tillber någon annan än Allâh, slaktar för någon annan än Allâh, avlägger ed för någon annan än Allâh eller söker skydd hos någon annan än Allâh är avgudadyrkare.