”De är inte muslimer”

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/551)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

”Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den.”1

as-Suyûtî rapporterade med en autentisk berättarkedja från ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Jag fick idén att skicka sändebud till länderna för att se vilka förmögna människor inte har vallfärdat och sedan ålägga dem skyddsskatten. De är inte muslimer. De är inte muslimer.”

al-Ismâ´îlî rapporterade att han sade:

”För den person som förmår att vallfärda och inte vallfärdar är det irrelevant huruvida han dör som jude eller nasaré.”

Ibn Kathîr sade:

”Dess berättarkedja är autentisk.”

Sa´îd bin Mansûr och Ibn Abî Shaybah rapporterade liknande från honom. Ibn Abî Shaybah, ´Abd bin Humayd och Ibn Abî Hâtim rapporterade att Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Den som har det bra ställt och dör utan att ha vallfärdat kommer att uppstå på Domedagen med ordet ”otrogen” (كافر) mellan ögonen.”

Sa´îd bin Mansûr rapporterade att han sade:

”Begravningsbön ska inte bes för den som har möjlighet att vallfärda ett år efter ett annat och inte gör det och sedan dör. Vem vet om han dog i egenskap av jude eller nasaré.”

Sa´îd bin Mansûr rapporterade att ´Umar bin al-Khattâb sade:

”Om folk hade slutat vallfärda skulle jag bekrigat dem liksom vi bekrigar dem för utebliven bön och allmosa.”

Ibn Djarîr och Ibn Abî Hâtim rapporterade att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade om:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

”Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den.”

”Det vill säga den som påstår att vallfärd är inte obligatorisk.”

13:97