De är inte Khawâridj – de är värre än Khawâridj

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (46)

Fråga: Ni nämnde att Khawâridj inte erkänner stening. Det till trots ser vi att dagens Khawâridj verkställer stening. Skiljer de sig från de gamla?

Svar: Vilka är Khawâridj i dag? De är sabotörer på jorden. De är inte Khawâridj – de är nedrigare än Khawâridj.