De är den muslimska samlingen

Fråga: Vilka egenskaper har den muslimska samlingen som nämns i Hudhayfahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth:

”Vad befaller du mig att göra om jag upplever det?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Håll dig till muslimernas samling och deras ledare.” Jag sade: ”Och om de varken har samling eller ledare?” Då sade han: ”Avstå alla de grupperna om du så behöver bita tag i en trädrot tills du dör.”1?

Svar: Den muslimska samlingen är den som går på Allâhs väg och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg. De följer alltså Qur’ânen och Sunnah. De är den muslimska samlingen.

1al-Bukhârî (3606) och Muslim (1847).