De är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Han band dem samman med Sunnah, eftersom de håller fast vid den, och med Djamâ´ah, eftersom de är enade och samlade kring den. Om du då säger: ”Hur kan han säga ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah” eftersom de är en Djamâ´ah? Hur kan något förenas med sig självt?” Svaret är att ordet ”Djamâ´ah” har sin rot i ordet ”Idjtimâ´” (samling). Därefter fördes det över från roten till ett enat folk. Byggt på detta är betydelsen av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah ”Ahl-us-Sunnah wal-Idjtimâ´”. De kallas för ”Ahl-us-Sunnah” för att de håller sig vid den, och de kallas för ”Ahl-ul-Djamâ´ah” för att de är samlade kring den. På grund av detta splittras inte denna grupp på samma sätt som Ahl-ul-Bid´a. Vi finner Ahl-ul-Bid´a som Djahmiyyah, Mu´tazilah, Rawâfidh och andra förnekande folk vara splittrade. Men detta folk är samlat och enat kring sanningen… De är alltså enade kring Sunnah. De är alltså Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

Från författarens (rahimahullâh) ord förstår man att ingen av dem som motsätter sig deras metodik är från dem. Därför anses t ex inte Ashâ´irah och Mâturîdiyyah vara från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah eftersom de motsätter sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares tro kring Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper, vilka trodde på dem som verkliga. Därför misstar sig den som säger: ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är tre: Salafiyyûn, Ash´ariyyûn och Mâturîdiyyûn.” Detta är fel! Hur kan de alla vara Ahl-us-Sunnah när de är uppdelade? Hur kan de alla vara Ahl-us-Sunnah när de alla avvisar varandra? Det är omöjligt, förutom om man enar två motsatser – då går det. Annars råder det inga tvivel om att endast en av dem följer Sunnah. Men vem är det? Ash´ariyyah, Mâturîdiyyah eller Salafiyyah? De som stämmer överens med Sunnah är från Sunnah och den som motsätter sig Sunnah är inte från Sunnah. Alltså är Salaf Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och denna beskrivning tillämpas aldrig på någon annan. Hur vi skall namnge dem som motsätter sig Sunnah för ”Ahl-us-Sunnah”. Det går inte. Hur kan vi då säga om tre olika grupper att de är eniga? Var är enigheten? Därför är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah de som har Salafs troslära – även de som kommer senare fram till Domedagen. Om han följer profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares metodik, då är han sannerligen en Salafî!