De angrep Shî´ahs moské i Ahsâ’

Medlemmen i kommittén Kibâr-ul-´Ulamâ’ Shaykh och Dr Sâlih bin Fawzân al-Fawzân konstaterade att attentatet mot Ridhâ-moskén i Ahsâ utfördes av folk som inte tror på Allâh och Domedagen. Han klargjorde att Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”Vem är mer orättfärdig än den som förbjuder åkallan av Allâhs namn i Hans hus och vars mål det är att jämna dem med marken? De har inte rätt att stiga in där, om de inte är rädda. De skall utstå skam och vanära i denna värld och hårda straff i det kommande livet.”1

definierade brottet och dess gärningsmän samt vad som väntar dem. Allâhs moskéer måste respekteras och omhändertagas, inte kränkas och vara föremål för blodbad.

Han slog fast vid att kränkning av Allâhs hus och terrorisering av muslimer som kommit för dyrkelse är ett mycket allvarligt brott som inte härrör från en muslim med en myras vikt av tro i hjärtat. Sådant utförs endast av en vilsen och vilseledande sekt som bär på udda och avvikande ideologier, beskyller muslimerna för otro och tillåter att deras blod spills. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om denna grupp:

”Ni kommer att se ned på er bön sett till deras bön, er fasta sett till deras fasta, er läsning sett till deras läsning. De tränger igenom religionen liksom pilen tränger igenom bytet.”2

12:114

2al-Bukhârî (6/376) och Muslim (2/742).