De aktiverade ´Abdullâh ´Azzâm mot al-Albânî

Jag ber Allâh förlåta honom för den tabben. Det är resultatet av al-Ikhwân al-Muslimûns sektanda. De aktiverade honom och motiverade honom att skriva tre serieartiklar i tidskriften ”al-Mudjtama´”. Där står det att al-Albânî gör Takfîr på Sayyid Qutb.

al-Halabî1: I den betydelsen, Shaykh, men inte ordagrant.

al-Albânî: Må Allâh vägleda honom.

al-Halabî: Han skrev att al-Albânî säger att Sayyid Qutb delar panenteism som dogm, men jag tror inte att han nämnde ordet ”Takfîr”.

al-Albânî: Jo, det nämns. Jag träffade honom här.

al-Halabî: Det verkade som att han ville skriva Sayyid Qutbs biografi varpå han nämnde denna avvisning.

al-Albânî: Nej, bror, det är inte bara det. När jag talade med honom framstod det att al-Ikhwân al-Muslimûn hade aktiverat honom.

al-Ikhwân al-Muslimûn, däribland Shaykh och Dr ´Abdullâh ´Azzâm, hade tagit beslutet att bojkotta mig och alla som associeras med mig. Efter 1½ år upphävdes det orättfärdiga beslutet. Efter en längre tids bojkott kom han till mig och berättade att han ville träffa mig och ställa några frågor till mig. Jag frågade honom hur han kunde beskylla mig för Takfîr på Sayyid Qutb när han visste hur aktsam och försiktig jag är med att göra Takfîr på en muslim. Visste han inte det? Jo, det gjorde han, sade han. Hur kunde han då skriva det i artiklarna? Hans svar var att en av gruppens ungdomar hade sagt att jag gör Takfîr på Sayyid Qutb.