Dâwûds röst

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 528

Allâh (subhânah) sade:

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

”Och Vi befallde bergen och fåglarna att tillsammans med Dâwûd lovprisa Oss – Vi har makt att göra detta.”1

Han var en av de människor som dyrkade och lovprisade Allâh mest. Allâh hade begåvat honom med en unikt vacker och ljuvlig röst som saknade motsvarighet i mannaminne. När han lovade och prisade Allâh, instämde berg och fåglar med i hyllningarna. Detta hör till Allâhs gåvor och favörer till honom.

121:79