Dâwûds fasta i ett år

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (18)

Fråga: Får jag lov att avse att fasta Dâwûds (´alayhis-salâm) fasta i ett års tid?

Svar: Det är inga problem. Fasta det du kan. Fastan är frivillig.