Dâwûds fasta för resenären

Fråga: Jag har som vana att fasta Dâwûds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta. Just nu är jag resande. Är det bättre att jag fastar eller inte?

Svar: Om fastan varken skadar dig eller besvärar dig skall du fortsätta fasta. Fortsätt med din handling. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät Hamzah bin ´Amr as-Sulamî göra det när han sade till honom att han klarar av att fasta och resa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fasta om du vill.”1

Om fastan besvärar dig är det bättre att du skjuter upp på den och tar igen den senare. Om den inte besvärar dig får du fasta. Det finns inget som säger emot det.

1al-Bukhârî (1943) och Muslim (1121).