Davids hustrur

Första Samuelsboken 25:39-43

David skickade nu bud till Avigajil för att begära henne till hustru. 40Hans tjänare kom till henne i Karmel och framförde sitt ärende: ”David har sänt oss för att hämta dig till honom som hans hustru.” 41Då föll Avigajil ner och hälsade dem med ansiktet mot marken och gav sitt svar: ”Jag är din tjänarinna, låt mig vara en slavinna som tvättar fötterna på sin herres tjänare.” 42Så satte hon sig genast upp på sin åsna och red i väg, i sällskap med sina fem tjänsteflickor. Hon följde med Davids sändebud och blev hans hustru. 43David var också gift med Achinoam från Jisreel; båda var nu hans hustrur.