David tog inte ens hedningarnas namn i mun

Psaltaren 16:1

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.

2Jag säger till Herren: Min härskare,

mitt högsta goda är du.

Usla är de 3som hålls heliga i landet,

dessa väldiga vill jag inte veta av.

4Låt dem ha så många beläten de vill,

de som åtrår andra gudar

jag tar inte del i blodsoffren åt dem,

jag tar inte deras namn i min mun.