David som kuvade hedningarna

Psaltaren 18:38

38Jag förföljde mina fiender och hann upp dem,

jag vände inte förrän jag förintat dem.

39Jag krossade dem.

De förmådde inte resa sig,

de låg där under mina fötter.

40Du rustade mig med styrka för striden

och tvang angriparna på knä inför mig.

41Mina fiender drev du på flykten,

deras motstånd kunde jag krossa.

42De ropade, men ingen räddare fanns,

de ropade till Herren, men han svarade inte.

43Jag malde dem till stoft i vinden,

jag trampade ner dem som smuts på gatan.

44Du räddade mig från folkensangrepp.

Du satte mig till hövding över folken1 ,

okända folkslag blev mina tjänare.

45De lydde min minsta vink,

främlingar kröp för mig.

46Främlingar bleknade

och kom darrande ut ur sina fästen.

47Herren lever! Lovad vare han, min klippa,

och upphöjd min Gud, min räddare,

48han som ger mig hämnd på mina fiender

och lägger folken under mina fötter!

1I Bibeln 1917:

”44  Du räddade mig ur folkets strider,  du satte mig till ett huvud över hedningar;  folkslag som jag ej kände blevo mina tjänare.” https://www.bible.com/bible/166/PSA.18.SVEN