David och den oomskurne filistén

Första Samuelsboken 17:26

26David frågade dem som stod närmast: ”Vilken belöning får den som slår ihjäl den där filistén och befriar Israel från vanäran? Och hur kan en oomskuren filisté få skymfa den levande Gudens här?” 27Man talade då om för honom vad som hade sagts om belöningen för den som slog ihjäl filistén. 28När Davids äldste bror Eliav fick höra hur han pratade med de andra blev han arg och sade: ”Vad har du här att göra? Till vem har du lämnat din lilla fårhjord i öknen? Jag känner dig nog, din fräcka slyngel! Du har bara kommit för att titta på striden.” – 29”Vad har jag nu gjort?” sade David. ”Jag frågade ju bara.” 30Han lämnade Eliav och frågade andra, och alla gav honom samma svar.