David ber Herren straffa alla hedningar

Psaltaren 59:2

2Rädda mig, min Gud, från mina motståndare, för mig i säkerhet undan mina fiender! 3Rädda mig från ogärningsmännen, hjälp mig undan mördarna! 4De ligger i försåt för mig, grymma män angriper mig, utan att jag syndat eller felat, Herre. 5Fast jag är oskyldig gör de sig redo. Vakna, kom till mig och se! 6Du, Herre Gud Sebaot, Israels Gud, res dig och straffa folken1! Skona ingen trolös usling!

1I Bibeln 1917:

”6 Ja, du HERRE Gud Sebaot, Israels Gud, vakna och hemsök alla hedningar, hemsök utan nåd alla trolösa ogärningsmän.” https://www.bible.com/bible/166/PSA.59.SVEN