David bad om de ogudaktigas försvinnelse

Psaltaren 104:31

31Må Herrens ära bestå för evigt,

må Herren glädja sig över sina verk.

32När han ser på jorden skälver den,

rör han vid bergen börjar de ryka.

33Jag vill sjunga till Herrens ära så länge jag lever,

lovsjunga min Gud så länge jag är till.

34Må min bön behaga Herren,

må jag få glädjas över honom.

35Må syndarna försvinna från jorden,

de onda inte längre finnas till1.

Lova Herren, min själ!

1I Bibeln 1917:

”Men må syndare försvinna ifrån jorden  och inga ogudaktiga mer vara till.” https://www.bible.com/bible/166/PSA.104.SVEN