Därifrån vallfärden blir obligatorisk

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 186

904 – Jag hörde en man fråga Ahmad om en vallfärdare som dog i Bagdad. Inför döden testamenterade han att någon annan vallfärdar å hans vägnar. Ahmad sade:

”Då får det vallfärdas å hans vägnar.”

När han blev frågad om vikarien ska inledda vallfärden från Bagdad, sade han:

”Ja. Det var där han slutligen hamnade.”

905 – Jag sade till Ahmad:

”En man från Rayy blev ålagd att vallfärda i Naysâbûr och dog i Bagdad vari han testamenterade att någon annan vallfärdar å hans vägnar. Varifrån ska denne vallfärda för honom?” Han frågade: ”Bodde han i Naysâbûr?” Jag sade: ”Nej. Han kom dit som resenär och kom över en summa pengar.” Han sade: ”Det ska vallfärdas för honom därifrån han blev ålagd att vallfärda.”

906 – Jag sade till Ahmad:

”Om en man från Rayy blir ålagd att vallfärda i Bagdad och dör i Naysâbûr varifrån han testamenterade att någon annan vallfärdar å hans vägnar. Varifrån ska denne vallfärda för honom?” Han sade: ”Från Bagdad.”